جدول سایزبندی صندل مردانه کد 154
 • سایزبندی
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • سانتی متر
 • 26
 • 26/5
 • 27
 • 27/5
 • 28
 • 28/5