جدول سایزبندی مدل سافت مردونه
سایزبندیسانتی متر
3724
3824/5
3925
4025/5
4126
4226/5
4327
44-4528